Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina

propunere prezentata de Ovidiu Tatar si Zeno Axente si  dezbatuta in sedinta  extraordinara a Adunarii Generale a M.C.R. din data de 24.11.2018.

Art.1

 1. Comisia de Etica si Disciplina este organismul de specialitate al Mioritic Club Romania ( numita in continuare M.C.R. ) care are drept competente:
  1. Cercetarea sesizarilor privind incalcarea cu vinovatie de catre membrii M.C.R., a prevederilor statutului M.C.R., hotararilor Adunarilor Generale ale M.C.R. si deciziilor Consiliului Director al M.C.R.
  2. Emiterea de propuneri catre Consiliul Director privind aplicarea sanctiunilor prevazute de statutul M.C.R.
 2. Comisia nu este competenta material (dupa persoana) sa cerceteze sesizari privind fapte doar ale membrilor membrilor A.Ch.R

Art.2

 1. Comisia este compusa din 3 membri titulari, persoane fizice alese de catre Adunarea Generala a M.C.R. din randul membrilor clubului , pentru o perioada de 4 ani.Preferabil ar fi ca cel putin un membru al Comisiei de Etica si Disciplina sa fie licentat in drept, specializarea stiinte juridice.
 2. Calitatea de membru al Comisiei se pierde:
   1. prin demisie depusa la secretariatul clubului;
   2. prin revocare de catre Adunarea Generala a M.C.R.;
   3. de drept, in cazul a 3 absente consecutive nejustificate de la intrunirile Comisiei, sau in cazul in care refuza sa voteze in cadrul sedintei;
   4. prin aplicarea unei sanctiuni disciplinare sau excludere;
   5. prin deces.
 3. In cazul in care un membru titular si-a pierdut calitatea de membru al Comisiei, acesta va fi inlocuit cu o altă persoană din rândul membrilor MCR la următoarea Adunare Generală.
 4. Daca, urmare pierderii calitatii de membru si a inlocuirilor succesive, Comisia ramane doar cu 1 membru titular, solutionarea plangerilor adresate Comisiei se suspenda pana la data la care Adunarea Generala va alege o noua Comisie sau va completa componenta acesteia conform alin.(1).
 5. Membrii Comisiei au urmatoarele drepturi si obligatii:
   1. sa verifice existenta cvorumului sedintei la care participa , a competentei lor materiale de a solutiona fiecare dintre sesizarile inscrise pe ordinea de zi a sedintei (art.1 lit.a din Regulament).
   2. sa voteze pentru amanarea cauzei, atunci cand cvorumul sedintei nu este intrunit sau cand convocarea nu s-a realizat conform art.4 din Regulament ori cand se impune administrarea de probe care nu pot fi administrate in sedinta respectiva.
   3. sa voteze pentru respingerea ca inadmisibila a sesizarii ce excede competentei lor material (art.1 alin.1 lit.a din Regulament) ori a celei care contine fapte ce au fost analizate in cadrul unor sesizari anterioare, privitoare la aceeasi fapta si aceeasi (aceleasi) persoane;
   4. sa informeze Consiliul Director ca nu poate proceda la solutionarea sesizarii in situatia in care nu se poate intruni cvorumul datorita abtinerii membrilor Comisiei de Disciplina in conditiile art. 2 lit d. de mai sus, antepronuntarea in orice mod nu constituie motiv de abtinere;
   5. sa analizeze fara partinire sesizarile, dovezile si sustinerile partilor implicate, sa urmareasca aflarea adevarului sis a voteze in consecinta.

Art.3                                                     

 1. Comisia poate fi sesizata de:
   1. oricare membru al Consiliului Director ori autoritate publica;
   2. autosesizare
 2. Sesizarea, formulata in scris, trebuie sa cuprinda:
   1. numele si prenumele / denumirea, domiciliul / sediul persoanei care a formulat sesizarea;
   2. numele si prenumele membrului M.C.R a carui fapta este sesizata;
   3. descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
   4. aratarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;
   5. data si semnatura persoanei ce a formulat sesizarea.
 3. Sesizarea se depune la sediul M.C.R, personal sau prin intermediul serviciului postal / e-mail.

Art.4

 1. Convocarea membrilor Comisiei, a membrului M.C.R a carui fapta este sesizata, a partilor implicate si se face prin convocator intocmit de Presedintele Clubului, prin postare pe site-ul oficial al M.C.R (www.mioritic-club.ro), a carei data de luare la cunostinta / comunicare este considerate prima zi lucratoare ulterioara celei de postare pe site/confirmare primire din partea curieratului, conform procesului verbal intocmit in acest sens .
 2. Convocarea se efectueaza in asa fel incat de la data primirii unei sesizari adresate Comisiei si pana la data sedintei sa nu treaca mai mult de 45 zile calendaristice, dar nu mai putin de 15 zile calendaristice.
 3. Se poate face o singura convocare pentru mai multe sesizari adresate Comisiei, cu conditia respectarii termenelor mentionat la aliniatul precedent pentru sesizare in parte.
 4. Odata cu convocatorul, se vor posta pe site si fotocopii ale sesizarii (cu documentele anexate, daca este cazul).
 5. Prin convocator i se va pune in vedere membrului A.Ch.R. impotriva careia s-a facut sesizarea, ca in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta / comunicarii conform aliniatului 1de mai sus, sa depuna la sediul M.C.R. raspunsul la sesizare si dovezile pe care le propune in sustinerea apararii sale.

Art.5

 1. Cvorumul necesar desfasurarii sedintelor Comisiei si analizei sesizarilor este de 3 membri.In situatia in care cvorumul nu este indeplinit, sedinta Comisiei se amana la o data ulterioara, care va fi stabilita la cel mult de 30 zile calendaristice, dar nu la mai putin de 20 zile calendaristice.
 2. Pentru luarea unei decizii in Comisie este nevoie de majoritate de voturi.
 3. Inainte de a solutiona sesizarea in fond, membrii Comisiei vor verifica:
   1. realizarea convocarii in conditiile art.4 din Regulament;
   2. existenta cvorumului sedintei pentru fiecare sesizare in parte (art.5 alin.2 din Regulament);
   3. competenta materiala a Comisiei de a solutiona fiecare sesizare in parte (art.1 alin.1 lit.a din Regulament);
   4. daca fapta sesizata a mai facut obiectul unei sesizari anterioare, privitoare la aceeasi fapta si aceeasi (aceleasi) persoane, solutionate de Comisie sau direct de catre Consiliul Director.
 4. Comisia poate decide convocarea si a altor persoane decat cele deja convocate in conditiile art.4 din Regulament, care pot da lamuriri, daca gaseste necesara audierea acestora, caz in care se va proceda la amanarea cercetarii faptelor sesizate si la o noua convocare in conditiile art.4 din Regulament:
   1. a persoanelor care nu au fost covocate
   2. a persoanelor care, desi au fost convocate, nu au fost prezente in sedinta in care s-a decis amanarea.
 5. Comisia este obligata sa amane solutionarea unei sesizari, in cazurile in care constata ca:
   1. nu este intrunit cvorumul (art.5 alin.1 din Regulament);
   2. convocarea nu s-a realizat in conditiile art.4 din Regulament,
   3. este necesara audierea altor persoane care pot da lamuriri.
 6. Asupra sesizarii, fara a se putea amana pronuntarea, prin hotarare, Comisia va putea:
  1. sa respinga sesizarea ca nefondata, in cazul in care constata ca:
   1. faptele sesizate nu exista;
   2. faptele sesizate nu au fost savarsite de membrul M.C.R. impotriva caruia s-a facut sesizarea;
   3. faptele sesizate au fost savarsite fara vinovatie de membrul M.C.R. impotriva caruia s-a facut sesizarea
   4. faptele sesizate nu constituie incalcari ale statutului, regulamentelor, hotararilor Adunarilor Generale, deciziilor Consiliului Director
  1. sa admita sesizarea, atunci cand constata ca membrul M.C.R a carui fapta a fost sesizata a incalcat, cu vinovatie, oricare dintre prevederile statutului, regulamentelor, hotararilor Adunarilor Generale, deciziilor Consiliului Director, precum si a normelor F.C.I., recomandand Consiliului Director aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de statut.

.        8. Procesele verbale ale sedintelor Comisiei vor  contine, pe scurt:

   1. data, ora si locul desfasurarii sedintei;
   2. numele si prenumele membrilor Comisiei;
   3. constatarile Comisiei privind existenta cvorumului sedintei pentru fiecare sesizare in parte (art.5 alin.1 din Regulament);
   4. numele si prenumele / denumirea, domiciliul / sediul persoanelor convocate prezente in sedinta;
   5. obiectul sesizarii;
   6. constatarile Comisiei privind realizarea convocarii in conditiile art.4 din Regulament;
   7. constatarile Comisiei privind competenta materiala a acesteia de a solutiona fiecare sesizare in parte (art.1 din Regulament);
   8. constatarile Comisiei privind existenta unei sesizari anterioare, solutionate de Comisie sau direct de catre Consiliul Director, privitoare la aceeasi fapta si aceeasi (aceleasi) persoane;
   9. sustinerile persoanelor convocate in fata Comisiei, sustinerile si dezbaterile membrilor Comisiei, motivele care au format convingerea Comisiei, precum si modul in care membrii Comisiei au votat;
   10. solutia pronuntata asupra sesizarii si in caz de admitere, recomandarea catre Consiliul Director de a aplica una dintre sanctiunile prevazute de statut;
   11. semnaturile presedintelui de sedinta si ale membrilor Comisiei prezenti.

           9. Dosarul continand toate documentele  referitoare la sesizare si modul de solutionare a acesteia (inclusiv procesul verbal continand hotararea luata), numerotat si legat, se transmite prin grija unui component al Comisiei catre secretarul M.C.R, in termen de 5 zile calendaristice de la data luarii hotararii.

          10. Hotararea Comisiei va fi postata pe site-ul oficial M.C.R. (www.mioritic-club.ro), in termen de maximum 10 zile de la adoptarea acesteia, data luarii la cunostinta / comunicare fiind considerata prima zi lucratoare ulterioara celei de postare pe site, conform procesului verbal intocmit in acest.

Art.6

 1. Avand in vedere caracterul facultativ pentru Consiliul Director al recomandarilor Comisiei, hotararile acesteia nu sunt supuse niciunei cai de atac, intrucat prin hotararile Comisiei nu se vatama un interes legitim, nascut si actual al vreunei persoane.