October 6, 2017

Aderare

Formular on-line pentru înscriere ca membru al M.C.R.

Înainte de a completa cererea vă rugăm să citiți cu atenție Statutul M.C.R. !

Extras din Statutul M.C.R. : 

Pot fi membrii ai clubului, cetățeni români și străini care solicită înscrierea lor și se angajează că vor activa în cadrul clubului. În sprijinul prevederilor prezentului Statut, Clubul poate alege membri de onoare dintre personalitățile vieții publice, științifice, culturale, din țară și din străinătate. Membrii de onoare, prin prestigiul și renumele lor, pot contribui voluntar la sprijinirea și realizarea scopului și obiectivelor clubului. În cazul persoanelor sub 16 ani, cererea trebuie semnată de reprezentantul legal. În cazul persoanelor intre 16 si 18 ani, cererea va fi semnată personal, însă cu incuviințarea scrisă a reprezentantului legal.
Nu pot deveni membri ai clubului cei care urmăresc numai obținerea de câștiguri prin cumpărarea, vânzarea de câini sau prin intermedierea acestor tranzacții, precum și membrii altor asociații de profil nerecunoscute de F.C.I.


Taxa de inscriere : 100 lei (se plăteste o singură dată).
Cotizația anuală pentru 2017 : 100 lei.

Banii vor fi depuși în contul:
RO23 CECETM 0143 RON 0145203 (deschis la CEC BANK, Sucursala Timișoara)

Beneficiar : ASOCIAȚIA MIORITIC CLUB DIN ROMANIA