noiembrie 26, 2018

Direcționati cei 2%/20% către M.C.R.

Direcționati 2% din impozitul pe venit sau 20% din profitul datorat statului către Asociația Mioritic Club din România, aducând astfel un mic aport în sprijinul Ciobănescului Românesc Mioritic

 

Oricum îi plătiți, așadar de ce să nu îi platiti cui doriți dvs.
Nu uitați : daca nu alegeți către cine să directionați cele 2 procente din impozitul dumneavoastră, acesta va fi automat direcționat către stat.
Pe scurt :
Din orice venit, statul impozitează 16%. Din aceștia, 2% pot fi directionați spre o entitate nonprofit. Astfel, banii nu ajung la stat, ci ajută un ONG să-și susțină financiar activitatea. Este un sistem prin care aveți posibilitatea să decideți în mod direct ce se întâmplă cu impozitele dumneavoastră.

Procedura :

Formularul 230 daca aveți venituri doar din salariu trebuie completat cu datele dvs, depus și semnat pana la data de 25 mai 2017.  Formularul trebuie completat integral de mână și îl puteți descărca de aici : Formular 230

Formularul 200 daca aveți venituri și din alte surse pe lângă cele din salariu (cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor etc) trebuie completat cu datele dvs, semnat și depus până la data de 25 mai 2017, îl puteti descărca de aici : Formular 200

Dacă sunteți reprezentați de o companie sau orice altă entitate juridică puteți direcționa 20% din profit către Asociația Mioritic Club din România pentru care vă mulțumim !
De asemenea puteti folositi datele noastre :

Asociatia Mioritic Club din Romania
Cod fiscal: 16999027
Cont: RO 23 CECETM 0143 RON 0145203 (deschis la CEC BANK, Sucursala Timisoara)

Atenție !
Nu trebuie completată suma ce urmează a fi virată. Ea se calculează automat ca 2% din impozitul datorat către stat. Fișa fiscală nu trebuie obligatoriu atașată, dar pentru a optimiza procesul, este bine să depuneți o copie împreună cu formularul. Formularul poate fi trimis și prin poștă, recomandat, pe adresa administrației financiare de care apartineți.

MODEL DE CALCUL SPONSORIZARE

Donați 20% din impozitul pe profit, către Asociația Mioritic Club din România !

IMPOZITUL PE PROFIT al oricarei companii poate avea următoarea repartizare, conform Codului Fiscal (Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4))
„CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
CAPITOLUL II: Calculul profitului impozabil
Art. 21: Cheltuieli
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minima precizata mai jos :
1. 5 ‰ din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;
(la data 01-Jan-2010 Art. 21, alin. (4), litera P. din titlul II, capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 109/2009).”

– Este în limita a 5 ‰ din cifra de afaceri;
– Nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Noi vă propunem :
– 80% către stat
– 20% către Asociația Mioritic Club din România

Cum? Încheind un CONTRACT DE SPONSORIZARE cu Asociația Mioritic Club din România pe care îl puteți descărca de aici : (link)

Sponsorizarea este total deductibilă din impozit, dacă se încadrează în limitele impuse de codul fiscal (să nu fie mai mare de 5 ‰ din CA și de 20% din impozit). Deși este o cheltuială nedeductibilă, sponsorizării nu i se aplică impozit 16%.

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor de sponsorizare prin acordarea de numerar (cash) sau virament bancar

6582 = %
„Donatii și subvenții acordate”
531 (acordarea de numerar) – „Casa”
512 (virament bancar) – „Conturi curente la bănci”

Exemplu de calcul

CA (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuieli = 80.000 lei
Profit brut = 20.000 lei

Impozit aferent acestui profit (16%) = 3200 lei
5 ‰ din CA = 500 lei
20% din imp = 640 lei

Deci se poate dona suma de 500 lei

În contabilitate va apărea astfel :
CA (total venituri ) = 100.000 lei
Cheltuieli totale
(inclusiv sponsorizarea ) = 80.500 lei
Profit impozabil = 19.500 lei + 500 lei (readaugam cei 500 pe care i-am scăzut mai sus din venituri) = 20.000 lei (ajungem deci la același profit pe care l-am fi avut dacă nu donam nimic)
Impozit 16% = 3.200 lei
Din acest impozit se scad cei 500 lei acordați pentru sponsorizare și se virează la stat 2.700 lei

 

Vă mulțumim pentru susținerea Asociației Mioritic Club din România !